نوشته‌ها

تولید انواع گوجه ۸۳۲۰

تولید انواع گوجه در گلخانه ها با شناسایی مرغوبترین گونه انجام می شود، لذا گوجه حاصل شده از بذر ۸۳۲۰ انتخاب هر کشاورز آگاه در زمینه تولید و تکثیر گوجه است.
اگر اهمیت داشته باشد که گوجه همزمان برسند یا در اصطلاح همرس باشند، اگر نیاز است گوجه تولیدی برای مصارف چند جانبه باشد، اگر کیفیت، رنگ و وزن گوجه حائز اهیمت است باید در انتخاب بذر با اندکی تامل گوجه ۸۳۲۰ را انتخاب کرد تا آنچه ذکر شد در ثمره به دست آمده مشهود باشد.
از مزیت دیگر گوجه ۸۳۲۰ بوته قوی آن و تاثیرش در ثمر دهی طولانی مدت می باشد، این گوجه با وزنی بالغ بر ۱۰۰ گرم برای کارخانه های رب گوجه هم ایده آل است.
امروزه این گوجه پس از تولید، بلافاصله برای مصارف متعدد تعریف شده عرضه می شود لذا هر میزان تقاضا برای آن قابل پاسخگویی است.