نوشته‌ها

واردات عمده گوجه فرنگی خشک شده

واردات عمده گوجه فرنگی خشک شده شاید در نگاه اول زیاد ضروری نباشد ولی مصرف زیاد این محصول در داخل برخی اوقات این بخش را نیز فعال می کند
همیشه واردات و صادرات هر محصولی برای ایجاد تعادل مابین عرضه و تقاضا لازم و ضروری بوده و تا زمانی که عرضه و تقاضا موازای هم حرکت می کنند این دو فرایند نیز جزو بخش جدایی ناپذیر قضیه هستند. واردات عمده محصولی مثل گوجه فرنگی خشک شده برای ایجاد تعادل بازار روز این محصول می تواند در برخی موارد مفید باشد.
چ