نوشته‌ها

مراکز تولید گوجه فرنگی ریز

آیا مراکزی که به پرورش گوجه ریز می پردازند در یک ناحیه واقع شده اند؟ گوجه فرنگی های کوچک و مرغوب گلخانه ای پس از تولید چگونه وارد چرخه مصرف می شوند؟
گفتنی است بذر های گوجه فرنگی اغلب برای مناطق مختلف متفاوند برخی در مناطق گرم رشد خوب داشته و میوه زیاد می دهند و برخی سردسیری هستند.
اما گوجه های ریز اغلب در مراکزی که عمدتا سرپوشیده هستند رشد دارند که در اصلاح می توان از آن به نام گلخانه یا باغ شیشه هم یاد کرد.
برای عرضه گوجه ریز که الوان و خوش طعم هستند بسته بندی ها متفاوت است فلذا بر حسب رسیدم میوه به بازار چیدن میوه انجام و پس از بسته بندی متداول خود وارد اماکن فروش یا مراکز عرضه در هر جای شهر ها می شوند.

مراکز تولید گوجه ریز

اندازه و حجم گوجه فرنگی با چه تنوعی روبروست و آیا گوجه ریز تنها در یک رنگ و شرایطی تعریف شده رشد دارند؟ مراکز گلخانه ای، گوجه ریز را به چه منظوری تولید می کنند؟
شاید بتوان گفت گوجه فرنگی با تنوعی شگرف در حدود ۷۵۰۰ گونه مورد پرورش است که ریزی و درشتی آنها مممکن است با قطر ۲ الی ۱۰ سانتی متر سنجیده شود.
اغلب از گوجه های ریز آلویی برای سوپ و دیگر غذا های وابسته به گوجه استفاده می کنند با ذکر این نکته که گوجه ها سرشار از لیکوپن هستند و ماده بسیار مفیدی برای بدن به حساب می آیند.
گلخانه ها عمده تولیدات را در زمینه گوجه برای مصارف تازه خوری عهده دار شده اند لذا مراکزی هستند مستعد که با شرایط مناسب اقدام به این کار می کنند.