نوشته‌ها

صادرات رب گوجه اسپتیک تولید روز

خوشبختانه با تولید روز انواع رب گوجه فله و اسپتیک می توان صادرات موفقی از این نوع رب گوجه ها را به کشور های اروپایی و آمریکایی هم داشت.
صادرات رب گوجه فرنگی هر چند عموماً با بسته بندی در قوطی انجام می شود، ولی در کارخانه های معتبر ایرانی می توان تولید و بسته بندی رب گوجه فله را در شرایط خلاء با نام اسپتیک هم داشت که مصرف جهانی داشته و صادرات آن می تواند بسیار پر منفعت باشد. رب گوجه های اسپتیک تولید روز قطعاً دارای رنگ بیش از ۲ بوده و بریکس های ۳۶ -۳۸ دارند. انواعی که مدتی از تولیدشان می گذرد هر چند صادرات دارند، اما قیمتشان کمتر است و خب کیفتشان هم بعضاً دچار تغییراتی شده است.