بسته بندی بزرگ بذر

بسته بندی بزرگ و کوچک بذر گوجه

بسته بندی بزرگ و کوچک بذر گوجه در طرح ها و رنگ های متنوع قابل ارئه و عرضه به بازار سبزی و صیفی بزرگ کشور است تا همه از آن استفاده کنند.

بیشتر بخوانید