صادرات گوجه فرنگی درشت

صادرات گوجه فرنگی درشت با بذر های مختلف به کشور های مختلف مانند عراق ، روسیه ، امارات متحده عربی و کشور های همسایه انجام می شود .
محصول مناسب برای صادرات به عراق گوجه فرنگی هایی است که گوشتی باشد و مقاومت مناسبی را در برابر هوای گرم و فشار را در اثر انتقال داشته باشد .
 ذائقه مردم عراق بسیار به مردم کشور خودمان شبیه است .
 به همین منظور بهترین محصولی را که می توان انتخاب کرد گوجه فرنگی تخم مرغی است . این محصول معمولا با بذر متین در مناطق جنوبی کشور کشت می شود . کشور های حاشیه خلیج فارس نیز از این قاعده مستثنی نیستند .

صادرات گوجه فرنگی درشت 


صادرات گوجه فرنگی به روسیه :

صادرات گوجه فرنگی درشت به روسیه حساس تر از صادرات گوجه فرنگی به کشور های عربی است . محصولات ارسال شده به روسیه باید در اغلب اوقات گلخانه ای باشد . در کشور روسیه و به طور کل کشور های اروپایی محصولاتی که از زیبایی بهتری برخوردار است استفاده می شود . به همین منظور از محصولات گلخانه ای گرد استفاده می شود . یکی از بذر هایی که گوجه فرنگی گرد تولید می کند بذر سان سید است .

صادرات گوجه فرنگی درشت


انجام فرآیند صادرات :

صادرات گوجه فرنگی شرایط و قواعد خاص خود را دارد .
بازار گوجه ایران جهت انجام کلیه فرآیند های صادرات به تجار و صادر کنندگان کمک می کند . تامین گوجه فرنگی مورد نیاز شما و همچنین انجام فرایند های گمرکی از سمت شرکت گوجه ایران صورت می گیرد .
 گوجه فرنگی های درشت با بذر های مختلفی کشت می شوند .
 برای صادرات گوجه فرنگی به کشور های اروپایی مانند روسیه لازم است تا قیمت های گوجه فرنگی گلخانه ای را از این شرکت دریافت کنید .

صادرات گوجه فرنگی درشت