شرایط صادرات گوجه فرنگی

برای صادرات گوجه فرنگی به کشور های مختلف از جمله عراق روسیه و آذربایجان می توانید از گوجه ایران کمک بگیرید و از شرایط آن مطلع شوید .
بازار گوجه ایران در زمینه صادرات انواع گوجه فرنگی و فرآورده های این محصول فعال است و به کلیه تجار و علاقه مندان به صادرات گوجه جهت تامین محصول و ارائه شرایط صادرات یاری می رساند .