خواص درمانی گوجه فرنگی قرمز

گوجه فرنگی قرمز خواص بسیاری دارد.ازجمله خواص گوجه می توان به خواص درمانی آن اشاره کرد.دراین مطلب به چندنمونه ازاین خواص به اختصار می پردازیم.
گوجه فرنگی خواص درمانی و زیبایی بسیاری دارد.خواص درمانی گوجه فرنگی عبارت است ازجلوگیری از انواع سرطان مانند:سرطان پروستات،سرطان سینه،سرطان سروگردن و بیماری های مخرب اعصاب.ازجمله خواص زیبایی گوجه فرنگی هم می توان به استفاده از ماسک گوجه فرنگی و شادابی و طراوت پوست اشاره کرد.