تولید عمده گوجه گلخانه ای

تولید عمده انواع گوجه های گلخانه ای در گلخانه ها به چه شکل هایی انجام می گیرد و این گوجه ها دارای چه ویژگی هایی می باشند؟
تولید کننده های گوجه ها این محصولات را برای استفاده در فصول سرد سال در گلخانه ها نیز کشت می کنند که به این گوجه های بعمل آمده گوجه های گلخانه ای نیز گفته می شود که به صورت عمده تولید شده و در بازار ها مورد خرید و فروش مشتریان خود به صورت عمده قرار می گیرند.