نحوه صادرات گوجه فرنگی رنگی

گوجه فرنگی در کل بار مالی بسیار خوبی برای کشور دارد و صادرات به کسب سود بالاتر دامن می زند مخصوا در مورد گوجه های رنگی مرغوب! آیا شما نحوه صدور گوجه را به بهره وری بالا می دانید؟
گوجه فرنگی در همه ارقام امکان کشت را در ایران دارد و می توان در شهر های مختلف به گونه ای به آن بال و پر داد.

گوجه زینتی
در حال حاضر بسیار برای مصرف توصیه شده و پرورش آن کاملا اصولی در جریان بوده لذا این محصول برای صادرات گزینه مناسبی است مخصوصا اگر ارگانیک باشد.
صادرات مقوله ای پر پیچ و خم است که اگر در هر خم آن موارد ضروری لحاظ شوند بی شک با بهره وری بالا می توان به نتیجه مطلوب رسید.
بر اساس آنچه گفته شد باید نوع گوجه، نحوه ثمر دهی، چگونگی جذب مشتری، مسائل مالی و اعتباری و … مد نظر باشند.