صادرات عمده گوجه فرنگی به روسیه

صادرات عمده گوجه فرنگی به روسیه با قیمت های مناسب انجام می شود.
کشور های مختلفی مانند، روسیه در همسایگی ایران وجود دارند که هر یک هم مشخصات خاصی را برای گوجه های خود در نظر می گیرند. این گوجه ها می توانند برای صادرات دارای نوع خاصی از بسته بندی، وزن و ماندگاری باشند. با توجه به مدت زمانی که طول می کشد تا گوجه ها از زمین کشاورزی به مقصد برسد، بهتر است از گوجه های کاملاً رسیده استفاده نشود. اغلب گوجه های سفت و نارس چیده و ارسال می گردند.