صادرات گوجه فرنگی تهران

خوش رنگ ترین انواع گوجه فرنگی تهران به بازار برای برطرف کردن نیاز های بازار داخل و خارج از کشور به صورت عمده و نازلترین قیمت صادر می گردد.
بوته گوجه فرنگی از جمله گیاهانی بوده است که از آمریکای جنوبی به کشورهای گوناگون از جمله ایران منتقل شده است البته این گیاه در گذشته به صورت اشتباه مورد استفاده قرار می گرفته است  و باعث دل پیچه و دل درد می گردیده است. اما مصرف رسیده آن باعث برطرف شدن این مشکل گردید.
اگر از جمله کسانی هستید که به فکر تهیه مواد غذایی سالم می باشید می توانید گوجه فرنگی های ما را یک بار درصورت تمایل امتحان کنید.