صادرات گوجه فرنگی زیتونی به عراق

جهت صادرات گوجه فرنگی زیتونی و ارسال آن به عراق به این مطلب توجه کنید .
شرکت گوجه ایران آماده ارسال انواع گوجه فرنگی به عراق می باشد . افرادی که در نظر دارند گوجه فرنگی مرغوب را به کشور عراق صادر کنند.