بهترین روش کشت گوجه فرنگی گلخانه ای

برای اینکه بدانید بهترین روش کشت گوجه فرنگی گلخانه ای چیست می توانید با ما در این سایت همراه شوید . لطفا به این مطلب توجه کنید .
برای کشت گوجه فرنگی می توانید به دو صورت بهاره و پاییزه اقدام کنید . کشت پاییزه از اوایل شهریور تا مهرماه ادامه دارد . نشاء از اواسط مهرماه تا اواسط ماه آبان به زمین اصلی منتقل می شود . محصول این نوع کشت از اواسط دی ماه قابل برداشت است . کشت بهاره نیز از اواخر خرداد ماه شروع می شود . نشاء نیز در این نوع کشت در مرداد ماه به زمین اصلی منتقل شده و محصول این نوع کشت در شهریور الی مهرماه قابل برداشت است .