صادرات روزانه گوجه فرنگی باغی

انواع گوجه فرنگی باغی را می توان به صورت روزانه صادر کرد که این خود دلیل بر امکان تولید در حجم بالا دارد.
آیا می دانید که با وجود این که بسیاری از کشور ها از گوجه های گلخانه ای استقبال بیشتری می کنند،اما  در صورت داشتن کیفیت می توان انواع گوجه های باغی را هم برای صادرات اماده کرد. این گوجه ها را باید در سبد های دو ردیفه و نیز با وزن ۸ کیلو گرم آماده سازی کرد و مراحل ارسال آن ها را انجام داد. گوجه های باغی برای صادرات باید دارای یکنواختی و نیز اندازه مشخصی باشند.چون ایران در حال حاضر دارای امکان تولید در حجم انبوه است می توان این گوجه ها را روزانه صادر کرد.