قیمت گوجه گیلاسی در قوچان

برای دریافت اطلاعات در زمینه گوجه گیلاسی و قیمت آن در قوچان لطفا تماس بگیرید .
گوجه فرنگی میوه ای است که برای رشد نیاز به آب و هوای مناسب دارد . همانطور که می دانید در کشورمان ایران به خاطر چهار فصل بودن کشت گوجه فرنگی در یک منطقه همیشگی نیست . برای مثال در زمستان که جنوب کشور آب و هوای گرم تری دارد زمین های کشاورزی برای کشت گوجه فرنگی مناسب است .