قیمت فروش گوجه گلخانه ای در کرمانشاه

به دنبال قیمت فروش گوجه گلخانه ای در کرمانشاه هستید . مطمئن باشید از تماس با شرکت گوجه ایران بهترین ها را تجربه می کنید.
آیا می دانستید که سنگین ترین گوجه فرنگی در اکلاهما پرورش داده شده است و این گوجه فرنگی وزنی تقریبا معادل ۴ کیلوگرم داشته است . همچنین بزرگترین گوجه فرنگی نیز عرضی برابر ۱۹ متر داشت که در سال ۲۰۰۰ در انگلستان ثبت شد.
v