سفارش گوجه فرنگی گیلاسی بندرعباس

شرکت گوجه ایران از متقاضیان عزیز گوجه فرنگی گیلاسی بندرعباس سفارش گیری می نماید . برداشت گوجه فرنگی بندرعباس نزدیک است .
گوجه فرنگی بندرعباس با کیفیتی عالی برای مصارف داخلی و صادرات به دیگر کشور ها مناسب است .
در بندرعباس گوجه فرنگی گیلاسی به صورت گلخانه ای و باغی کشت می شود که هر دوی آن دارای کیفیتی عالی بوده و مزه ای بسیار لذیذ دارد .
نمایندگان شرکت گوجه ایران اعلام نموده اند که آماده سفارش گیری گوجه فرنگی گیلاسی برای ارسال به دیگر شهر های کشور و همچنین صادرات به سایر کشور های همسایه نیز هستند .
شرکت گوجه ایران از متقاضیان عزیز گوجه فرنگی گیلاسی بندرعباس سفارش گیری می نماید . برداشت گوجه فرنگی بندرعباس نزدیک است .