پخش گوجه سیاه ریز

گوجه فرنگی سیاه در سایز ریز جهت پخش در سراسر کشور موجود است .
کنترل کردن بیماری های ریزوکتونیا و پی تیوم :
بذر را با یک قارچ کش محافظتی ضدعفونی کنید . 
بذر ضدعفونی شده را در خاک سترون بکارید . 
بذر را به صورت انبوه نکارید ، زیرا خزانه شلوغ امکان پیشروی سریع را برای بیماری بوته میری فراهم می کند . 
سطح خاک را به طور مداوم مرطوب نگه ندارید . گیاهان را با مه ظریفی ، هنگامی که خاک خشک است و ترجیحا قبل از شب هنگامیکه سطح خاک در عصر خشک است ، آبیاری کنید . 
گلخانه را به خوبی تهویه کنید . گیاهچه را در سینی ، بالای خاک ترجیحا روی میزهایی با تهویهه مناسب نگهداری کنید . این روش حرارت را پایین نگه می دارد و اجازه گردش مناسب هوا را فراهم می کند و گیاهچه را در خارج از محدوده پاشش خاک نگهداری می کند . 
میزبان تناوبی را حذف کنید . 
زهکشی مناسب را ایجاد کنید از استرس گیاهی که روی رشد ریشه تأثیر می گذارد جلوگیری کنید . 
قارچ کش های محافطتی تا حدودی بیماری را کنترل می کنند همچنین آن ها در مقابل مرگ گیاهچه پس از جوانه زنی ( پس رویشی ) چندان مؤثر نیستند . قبل از استفاده از یک قارچ کش با مشاوران محلی تان مشورت کنید . 
اگر از سیستم هیدروپونیک استفاده می کنید ، هرگز از بلوک خاک شروع کننده ( soil starter block ) استفاده نکنید ، همیشه از دیگر بلوک های خاک شروع کننده یا rock wool استفاده کنید . گونه های پی تیوم توسط پشه قارچی ( gnats ) انتشار می یابد و مشابه مگس های کوچک است بنابراین امکان دارد کنترل آن ها در سیستم های rockwool ارزشمند باشد . 
بذر را با تیرام ( پودر و تابل ۷۵ درصد ) ضدعفونی کنید . ۰۰۳/۰ گرم از سم را به ازاء هر گرم از بذر استفاده کنید . بلافاصله قبل از تیرام یا در ۲۴ ساعت در زمان استفاده از تیرام از الکل استفاده نکنید . 
گیاهچه را در ۱۵۰ گرم از کاپتان ( پودر و تابل ۸۰ درصد ) یا ماسترو (گرانول ۷۵ درصد ) در ۱۰۰ لیتر آب ، یا ۲۵۰ گرم کاپتان (پودر وتابل ۵۰ درصد ) در ۱۰۰ لیتر آب ضدعفونی کنید . به مقدار ۵۰ تا ۸۵ لیتر در هر ۱۰۰ مترمربع بکار ببرید . هیچ قارچ کشی را به مقدار ۵۰ میلی لیتر در پنج لیتر آب بکار نبرید .