عرضه عمده گوجه سیاه

گوجه فرنگی سیاه درجه یک از دیگر محصولات عرضه شده جهت خرید و فروش در بازار گوجه ایران است .
با توجه به زیاد بودن عوامل بیماری زایی که گوجه فرنگی را مورد حمله قرار می دهند و با توجه به این که گیاهی که فاقد بیماری باشد می تواند محصول خوبی تولید کند ، بایستی توجه ویژه ای به کنترل بیماری های گوجه فرنگی و روش های کشت آن صورت گیرد . این بخش می تواند کمک زیادی به کشاورزان در جهت تشخیص و کنترل بیماری هایی که به گوجه فرنگی حمله می کنند باشد .
در بسیاری از موارد ، بیماری ها بوسیله یک ذره بین مناسب دستی به آسانی قابل تشخیص هستند . 
کنترل بیماری ها نسبت به کنترل آفات سخت تر است ، چون که تعداد بیماری ها بیشتر است و هم این که راه های کنترل بیماری ها هم محدود تر است . در ایران بیماری هایی مانند لکه موجیریا ، لکه برگی سپتوریایی و لکه برگی باکتریایی و بوته میری از بیماری های مهم هستند .
به علاوه پژمردگی قارچی و باکتریایی می تواند ، بخش های وسیعی از مزرعه را آلوده کند و گیاهان را نابود کند . سایر بیماری هایی که در گوجه فرنگی دیده می شوند شامل پوسیدگی خاکستری ( کپک خاکستری ) و پوسیدگی اسکلروشیمیایی ، می باشد .