توزیع عمده گوجه فرنگی متین

گوجه فرنگی متین محصولی است درشت و با کیفیت که توزیع عمده آن در این مجموعه به سراسر کشور صورت می گیرد .
پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طوقه بیماری مخربی بر روی محصولات گلخانه ای می باشد . بیماری محصولات مزرعه ای را در خاک ضدعفونی شده در برخی منطقه مورد حمله قرار می دهد و اخیرا در محصولات مزرعه ای که در گلخانه های محلی پرورش می یابند ، مشکل ساز شده است . 
اولین علائم پوسیدگی طوقه و ریشه فوزاریومی آسیب رسانی در نوک ساقه گیاه است ( زمانی که ارتفاع گیاه یک تا دو متر است ) .
زمانی که اولین میوه ها رسیده شدند و یا تقریبأ در حال رسیدن هستند ، و به ویژه در آب و هوای گرم و در تابش خورشید ، شروع به پوسیدگی می کنند . پژمردگی از نوک به سمت پایین شروع به پیشرفت می کند و تقریبأ در زمانی که گیاه نابود شد ممکن است برگ ها از حاشیه ، به رنگ قهوه ای طلایی تغییر رنگ دهند .