پخش گوجه قرمز درجه یک

پخش گوجه فرنگی قرمز ریز و درشت با کیفیت درجه یک نیازمند دسترسی مستقیم به محصول خوب است . بازار گوجه ایران عرضه کننده انواع گوجه فرنگی است .
بقایای گیاهی یا توده های زباله را در نزدیکی گلخانه قرار ندهید . تمامی بقایا را در یک محل انباشته کرده و مدفون کنید .
در گلخانه های سبزی و صیفی از کاشت گیاهان چندساله ای مثل خرزهره ، انگور و انجیر اجتناب کنید . سترون کردن خاک اطراف این گیاهان غیرممکن است و آنها ویروس ها و حشرات را منتقل می کنند . طبق دلیلی که گفته شد ، از قرار دادن گیاهان زینتی و دیگر محصولات سبزی جلوگیری کنید . پاشش (splash ) از خاک آن ها عوامل بیماری زا را انقال می دهد . 
جهت عرضه گوجه فرنگی خود در بازار گوجه ایران حتما با ما ارتباط بگیرید .