گوجه هیبرید درجه یک

گوجه فرنگی هیبرید درجه یک را از بازار گوجه ایران بخواهید .
لازم به ذکر است که در کشت ارگانیک گوجه فرنگی عملیات مربوط به حاصلخیزی خاک ، شیوه های مبارزه با آفات و بیماری ها و دفع علف های هرز با شیوه های عادی و موجود کاملا متفاوت و بیشتر از شیوه های فرهنگی و زیست شناختی و حفظ تنوع و چرخه زیستی و کشت مکانیزه استفاده می شود .
در کشت ارگانیک از کود های شیمیایی و سموم نباتی و هورمون های تنظیم کننده رشد استفاده نمی شود و بیشتر به جای آن ها از کود های حیوانی کمپوست بقایای گیاهی و ورمی کمپوست کود سبز و تناوب زراعی و کشت گیاهان خانواده لگوم برای تثبیت ازت و بکار گیری عملیات خاک ورزی استفاده از سنگ های معدنی حاوی عناصر غذایی و ضایعات ارگانیکی موجودات زنده و بالاخره سایر روش های دانش بومی قابل استفاده بکار گرفته می شود .