صادرات گوجه فرنگی گلخانه

صادرات انواع گوجه فرنگی گلخانه ای صورت می گیرد . اطلاعات بیشتر را در ادامه دریافت کنید .
علف هرز به هر گونه گیاهی به جز محصول اصلی که در بستر کشت رشد می کند و مورد نظر تولید کننده نباشد گفته می شود . علف های هرز برای کسب نور و مواد غذایی به شدت با گیاهان کاشته شده داخل گلخانه رقابت می کنند و باعث کاهش تولید می شوند .
علاوه بر آن علف های هرز میزبان بعضی حشرات و امراض گیاهی می باشد . از جمله آنها می توان شته ها , تریپس ها , کنه ها و همچنین بعضی انواع قارچ ها را نام بردکه ابتدا روی علف های هرز منتشرمی گردند و پس از شروع رشد بوته های گوجه فرنگی به آنها حمله می کنند .