گوجه فرنگی ریز مرغوب

انواع گوجه فرنگی ریز مرغوب در شرکت گوجه ایران موجود است . خرید و فروش به صورت عمده صورت می گیرد .
گوجه فرنگی ریز در کشور درون گلخانه ها تولید می شود . این محصول خارج از کشور هم طرفداران بسیاری دارد . شرکت گوجه ایران عرضه کننده انواع گوجه فرنگی می باشد .
انتخاب مکان مناسب برای گلخانه :
فضای انتخابی باید زمینی باشد که بتوان اندازه مورد نظر گلخانه را در آن پیش بینی کرد و ساختمان های سرویس دهی را حداکثر تا ۱۳ درصد سطح گلخانه احداث نمود هر چند با افزایش تعداد گلخانه ها می توان مساحت ساختمان های سرویس دهی را تا ۵/۷ درصد کاهش داد .
همچنین محل احداث گلخانه بایستی تا حد امکان صاف باشد تا نیازی به هزینه های تسطیح زیاد نداشته باشد . ضمن این که دارای زهکشی مناسب و خاک متناسب با عملیات زهکشی باشد .
احداث گلخانه در جایی که دارای مه دایمی و یا عوامل نا مساعد جوی دیگر مثل طوفان است و یا در مسیرسیل واقع شده باشد .