صادرات عمده گوجه رنگی ریز

گوجه فرنگی ریز از طریق شرکت گوجه ایران به صورت عمده صادر می شود . جهت صادرات آماده همکاری هستیم .
انواع گوجه فرنگی های ریز گیلاسی و مینیاتوری از طرف شرکت گوجه ایران تامین شده و آماده صادرات است . کلیه تجار و فعالان می توانند بدین منظور با شرکت گوجه ایران همراه شوند .
مطابق با اهداف ارگانیک مصر کود های شیمیایی به منظور جبران تهی شدن خاک ها از عناصر غذایی و مصرف سموم نباتی برای  دفع  افات و بیماری ها باعث پایین آمدن کیفیت تولید و به خطر انداختن سلامتی محیط زیست شده است ، بنابراین یک روش کشاورزی به نام بیودای نامیک به عنوان یک سیستم کاشت اکولوژیک با استفاده از مواد آلی و گیاهی به عنوان جایگزین کشاوزری با کود های شیمیایی و سموم نباتی و هورمون ها مطرح گردیده است .
این مبحث اولین بار توسط رودلف اشتیاینر فیلسوف استرالیایی برای کشاورزی برسلو در سال ۱۹۲۴ که در آن موقع جزء آلمان بود طی ۸ بار سخنرانی مطرح گردید .
اساس سخنرانی های او پیرامون پایه ریزی روحانی برای تجدیدکشاورزی بود ولی از ۱۹۴۱ به طور عملی این روش به کار گرفته شد .