ارائه انواع گوجه چری

انواع گوجه فرنگی چری در شکل و اندازه های مختلف ارائه شد .
در مواقعی که هزینه نگهداری هر بوته بالا باشد می توان فواصل بوته ها را نسبت به یکدیگر فاصله داد تا  فاصله قبلی از هرطرف افزایش داده آن گاه پس از ظاهر شدن دو شاخه فرعی ساقه اصلی را از بالای دومین شاخه فرعی قطع کرد .
به همین ترتیب شاخه های فرعی دیگری که از این دو شاخه انشعاب می یابند بایستی قطع شوند تا هر بوته با دو ساقه اصلی تربیت گردد .
شرکت گوجه ایران عرضه کننده انواع گوجه فرنگی چری مرغوب در بسته بندی های مختلف می باشد .