گوجه فرنگی با بهترین کیفیت

در فصول سرد سال که نمی توان در استان های سردسیر این محصول را تولید کرد تمامی توجهات برای تولید این محصول به استان های جنوبی کشور جلب میشود که قابلیت تولید این محصول را با کیفیت بالا حتی در فصل پاییز هم فراهم می آورند .
گوجه های مناطق گرمسیر دارای کیفیت بالا و قیمتی بسیار مناسب هستند . این گوجه ها حتی قابلیت صادرات به کشور های دیگر را نیز دارا هستند.