نرخ گوجه خارج از فصل بندرعباس

شرکت گوجه ایران در نقاط مختلف کشور سفارش می پذیرد . نمایندگان نرخ خرید و فروش گوجه خارج از فصل بندرعباس را در اختیار شما قرار می دهند  .
گوجه فرنگی استان های جنوبی کشور از جمله خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در فصل سرما و ماه های آذر و دی و بهمن برداشت می شود .
این گوجه فرنگی ها معمولا دارای کیفیت خوبی است و قابل صادر به کشور های اطراف نیز می باشد .
ما در جنوب کشور کشاورزهایی را می شناسیم که گوجه هایی با کیفیت بسیار عالی برداشت می کنند و مصرف کننده از گوجه های آنها بسیار راضی بوده است .
شرکت گوجه ایران در نقاط مختلف کشور سفارش می پذیرد . نمایندگان نرخ خرید و فروش گوجه خارج از فصل بندرعباس را در اختیار شما قرار می دهند  .