قیمت صادرات گوجه گلخانه ای به عراق

متقضیان و صادر کنندگان گوجه فرنگی به اقصی نقاط جهان می توانند از قیمت صادرات گوجه گلخانه ای به عراق از طریق مجموعه گوجه ایران مطلع شوند.
اگر می خواهید از مزاحمت زنبور های خرمایی در امان باشید می توانید از برگ گوجه فرنگی استفاده کنید چرا که بوی برگ گوجه فرنگی باعث دور شدن زنبور های خرمایی می شود . برای این منظور می توانید از بوته گوجه فرنگی در محل رفت و آمد خود استفاده کنید.