صادرات انواع گوجه باغی

جهت صادرات انواع گوجه فرنگی باغی به کشور های عربی و روسیه می توانید با ما همکاری نمائید .

خشن شدن میوه :

خشن شدن شرایطی است که در صورت وقوع آن ، پوست میوه به ویژه در قسمت بالایی خشن می شود . بررسی دقیق وجود هزاران ترک بسیار کوچک را در سطح میوه آشکار می سازد .
این نقص با ترک های متحدالمرکز ( حلقه ای ) و یا ترک شعاعی ( شکاف هایی که از ناحیه به ساقه خارج می شوند ) در بالای میوه که شایع تر هم هستند ، تفاوت دارد و این ترک ها به حدی کوچکند که ممکن است با سخت شدن پوست اشتباه شوند . این مشکلات در محصولات دیگری مانند فلفل دلمه ای ،گلابی وسیب زمینی هم اتفاق می افتد