ارائه عمده گوجه فرنگی ارزان

گوجه ایران انواع گوجه فرنگی ارزان را به صورت عمده ارائه کرد . جهت تهیه محصول و قیمت ها توجه فرمائید .
خال خال شدن میوه رسیده :
این ناهنجاری به صورت پدید آمدن نواحی صاف و خال خال خاکستری مایل به قهوه ای بر روی میوه سبز ظاهر می شود . به تدریج که میوه قرمزمی شود این نواحی خاکستری یا زرد رنگ باقی می مانند و باعث رسیدن خارج از موعد می شوند .
هنگامی که میوه بریده می شود بافت قهوه ای تیره رنگی در دیواره ها به چشم می خورد . تشخیص علت ویژه این نقص احتمالا ازسایر نقص ها مشکل تراست . این حالت ممکن است در اثر دمای پائین ، نوسانات دما ، رطوبت دما ، شدت نور کم ، خیس بودن بیش از حد میوه ، نیتروژن زیاد ، پتاسیم کم ، فشردگی بسترکشت و… به وجود آید .
ضمن این که دما های بالا ( بالای ۳۰ درجه ) از تشکیل لیکوپن ، رنگدانه ای که به گوجه فرنگی رنگ قرمز می بخشد ، جلوگیری می کند . همچنین قارچ ها ، باکتری ها و یا ویروس ممکن است در ایجاد آن سهیم باشند .
به دلیل این که برخی ازگونه ها نسبت به انواع دیگر استعداد بیشتری برای این ناهنجاری دارند ، بهتر است از نوع مقاوم به این ناهنجاری مهلک استفاده شود .