کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای در پاییز

گوجه فرنگی در پاییز تنها به صورت گلخانه ای کاشت و برداشت می گردد و در بازار عرضه و تقاضا به فروش می رسد .
یکی از روش های همسان کردن اندازه میوه های گیاه گوجه فرنگی در گلخانه که بیش تر توسط کشاورزان با تجربه انجام می گردد ، هرس گل ها و یا میوه های اضافی بر روی خوشه های گیاه گوجه فرنگی می باشد که این کار با توجه به بضاعت گیاه و نوع واریته ی آن بستگی دارد ،
و تنها به تعداد مشخصی از گل ها اجازه می دهند تا به میوه برسند .
و علاوه بر روش مذکور خوب است تا بدانید که گوجه فرنگی گیاهی است که تنها در هنگام بسته بودن گل ، در آن تلقیح صورت می پذیرد و به همین علت است که به ندرت می توان در شرایط خاص تلقیح خارجی را در آن مشاهده نمود .