درجه بندی انواع گوجه فرنگی مصرفی

ملاک اصلی در درجه بندی انواع گوجه فرنگی مصرفی ، اندازه انواع گوجه فرنگی می باشد .
گوجه فرنگی بسته به نوع آن دارای اندازه های متفاوتی می باشد و ملاک و معیار اصلی درجه بندی ارقام گوجه فرنگی ، اندازه آن می باشد . 
در ذیل به معرفی چند رقم از گوجه فرنگی می پردازیم ،

ـ رقم اوربانا : 
این نوع گوجه فرنگی پیش رس و پر محصول می باشد و میوه آن متوسط ، گوشتی و سفت می باشد ،
شرایط مناسب جهت کشت در مناطق گرم و معتدل می باشد ،
مانند مناطق جنوب کشور 

ـ رقم رد کلود : 
این نوع از گوجه فرنگی با توجه به ویژگی هایی که داراست ، شرایط مناسبی را جهت حمل به نقاط دور دست دارد ، از جمله ، 
نیمه پا بلند ، پر محصول ، دارای میوه درشت ، چین دار ، گوشتی ، سفت و قرمز رنگ 

ـ رقم رد تاپ : 
دوره میوه دهی این نوع از گوجه فرنگی طولانی می باشد و از ویژگی هایی که داراست ، کم آبی ، گوشتی بودن و خوشه ای بودن آن است . 
ـ رقم وسترن رد
به دلایل ترش مزه و درشت بودن این نوع گوجه فرنگی برای رب گیری مناسب می باشد و این رقم دیر رس و نسبت به سرمای پاییز مقاوم است .