بازار عمده گوجه فرنگی در ایران

بازار عمده گوجه فرنگی در ایران بسیار پر رونق است.
برای تولید گوجه فرنگی دو دسته جدا از هم را می توان در نظر گرفت. یک دسته تنها برای استفاده در بازار و به صورت تازه و نوع دیگر برای استفاده در تولیدات صنعتی به کار گرفته می شوند.طبق آمار فائو در ۱۷۰ کشور دنیا با آب و هواهای مختلف کشت می شود و دارای ارقام متعدد است.