انواع گوجه ارزان آلبالویی

انواع گوجه فرنگی آلبالویی را می توان با هزینه ارزان خرید.
ریز ترین رم های گوجه فرنگی موجود در بازار را با گوجه فرنگی های آلبالویی می شناسند. این گوجه ها بسیار خوشمزه و زیبا هستند اما به نسبت ریز بودنشان تقریباً گرانند. این گوجه ها دارای روش خاصی برای کشت و باردهی هستند. گوجه فرنگی ها کم کالری هستند اما دارای انواع مختلف ویتامین ها هستند. مواد معدنی موجود در گوجه که وابسته به خاک و کود مورد استفاده می باشد و می تواند شامل پتاسیم، کلر و فسفر باشد.