بازار گوجه فرنگی درجه یک

گوجه فرنگی درجه یک را می توان از بازار تهیه کرد.
میوه ای قرمز و پر خاصیت که دارای خواص درمانی فوق العاده است، را همه می شناسند. از این میوه در بسیاری از غذاها و یا به عنوان دور چین و یا به شکل تازه استفاده می شود. استفاده از گوجه فرنگی دارای شرایطی است و هر نوع آن مناسب مصرف نیست ، زیرا به شدت در معرض آلودگی ها و بیماری ها قرار می گیرد و بی کیفیت می شود. همچنین در زمان سبز بودن دارای ماده ای سمی است که از مصرف سبز آن نیز باید خودداری کرد.