صادرات بهترین گوجه فرنگی زرد ریز

بهترین گوجه فرنگی زرد ریز را می توان برای صادرات عرضه کرد.
در گذشته های نه چندان دور کشاورزان اغلب گوجه فرنگی های ریز را دور می ریختند. اما چندی است که این گوجه ها هم طرافدارانی پیدا کرده اند. طعم گوجه فرنگی های ریز ترش و مطبوع است و بسیاری از افراد از این محصولات به صورت کباب شده استفاده می کنند. این گونه از گوجه فرنگی ها هم در رنگ زرد و هم در رنگ قرمز قابل تهیه هستند.