قیمت روز گوجه فرنگی گیلاسی

قیمت گوجه فرنگی گیلاسی نیز می تواند مانند بسیاری از مواد غذایی به روز تغییر کند.
یکی از ارقام گوجه فرنگی هایی که در کشور استفاده از آن ها رواج یافته است، گوجه فرنگی گیلاسی است.این رقم از گوجه فرنگی در رنگ زرد و قرمز تولید می شود و به دلیل گران بودن بذر آن که از خارج از کشور وارد می شود، اغلب برای مصارف تزیین در گلدان کاشته می شد.اما با توجه به تغییر در درخواست بازار و امکان فروش این رقم با قیمت بالا ، امکان صادرات و کاشت در حد گسترده فراهم شده است.