ارائه انواع گوجه ارزان آلبالویی

انواع گوجه فرنگی آلبالویی با قیمت ارزان قابل ارائه است.
گوجه فرنگی دارای انواع مختلف می باشد.در بازار اغلب انواع درشت و صادراتی دیده می شود.اما چند وقتی است که انواع ریز و آلبالویی نیز مورد توجه قرار گرفته اند.این رقم از گوجه فرنگی ها بسیار ترش و خوشمزه هستند و نیز دارای امکان صادرات نیز می باشند.همچنین برای مصارف تزئین نیز می توان از آن ها استفاده کرد.