خریدار عمده گوجه فرنگی

خریدار عمده گوجه فرنگی بیشتر بنگاه های میوه و صادر کنندگان می باشند.
گوجه فرنگی محصولی است که در این به صورت عمده تولید می شود.از این محصول با توجه به واریته های مختلف می توان در کاربرد های مختلف استفاده کرد.ایران جزء بزرگ ترین کشور های تولید کنندگان گوجه فرنگی است و می تواند در تمام طول سال این محصول را به بازار عرضه کند.