صادرات گوجه فرنگی باغی

این روز ها صادرات گوجه فرنگی باغی به کشور های مختلف پر رونق شده است.
فصل پاییز و زمستان ،فصلی است که گوجه فرنگی های  باغی به بار می نشیند.این گوجه ها دارای طعم و رنگی لذت بخش هستند و بیشتر در ناحیه جنوبی کشور و منطقه بوشهر تولید می شوند.
با توجه به گستره تولید این محصول امکان صادرات این محصول به کشور های همجوار به ویژه عراق و روسیه بسیار زیاد انجام می شود.