اهمیت گوجه فرنگی سیاه

گوجه فرنگی سیاه دارای اهمیت ویژه ای است که باید با توجه به مشخصات آن ،آن را کشت کرد.
تاکنون توسط محققان هویج بنفش، کدوی زرد و مارچوبه سفید تولید شده است. به تازگی نیز نمونه تازه ای از گوجه فرنگی تولید شده که دارای رنگ بنفش یا سیاه می باشد .
این نوع از گوجه فرنگی دارای مقدار فراوان آنتی اکسیدان است و نیز دارای مزه خوشی می باشد.
این میوه با پیوند گوجه بنفش به گوجه قرمز به وجود می آید که دارای خواصی بیش از گوجه فرنگی قرمز است.