تربیت و بهبود رشد گوجه فرنگی گلخانه ای

جهت رشد بهتر گوجه فرنگی گلخانه ای و بهبود آن و اصول تربیت بوته توجه به یک سری نکات ضروری می باشد .
سیستم باردهی و تربیت در گوجه فرنگی های گلخانه ای دارای اهمیت بسیار زیادی است .
به منظور تنظیم باردهی و بهبود رشد رویشی ، انتخاب و معرفی مناسب ترین روش تربیت بوته در ارقام رایج مورد کشت دارای اهمیت بالایی می باشد .
به لحاظ اندازه میوه ، بازار پسندی و مصرف تازه خوری ، تربیت تک شاخه توصیه می گردد اما به لحاظ صنایع فرآوری و افزایش عملکرد دو روش تربیت چهار شاخه و دو شاخه نسبت به تک شاخه توصیه می گردند .