تولید و برداشت گوجه فرنگی

گوجه فرنگی در اکثر مناطق کشور تولید می گردد و زمان برداشت آن بسته به رسیده شدن آن تعیین می گردد .
رسیده بودن گوجه فرنگی عامل مهم در برداشت گوجه فرنگی می باشد .
اگر اصراف بذر در گوجه فرنگی ژله ای شده باشد و به راحتی توسط چاقو جدا شود ، به معنای رسیده بودن آن می باشد .
گوجه فرنگی زمانی رسیده می باشد که نرم و رنگ آن تغییر کرده باشد .
ولی گوجه فرنگی جهت حمل ونقل باید رسیده و سفت باشد .
گوجه فرنگی رسیده سفت ، نوعی از گوجه فرنگی می باشد که رنگ آن به طور کامل قرمز و یا صورتی ، ولی گوشت آن باید سفت باشد .
و هم چنین جهت عرضه به بازار ، گوجه فرنگی باید رسیده سفت برداشت گردد و برای عرضه به بازار های دور دست تر باید در مرحله سبز رسیده برداشت گردد.