مرکز خرید گوجه قرمز در رشت

بزرگترین مرکز خرید گوجه قرمز در رشت از طریق شرکت ما راه اندازی شد . برای تهیه محصول و دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
گوجه فرنگی از جمله سبزیجات پرخاصیت است . اگر چه این محصول بیشتر به صورت پخته و رب گوجه در غذا مورد استفاده قرار می گیرد ولی مصرف آن به صورت خام دارای فواید بیشتری است.