صادرات گوجه فرنگی در ایران

گوجه فرنگی محصولی است که در ایران بسیار تولید می شود و صادرات آن در حال رونق است.
گوجه فرنگی جزء محصولاتی است که در ایران با وسعت فراوان تولید می شود .این محصول در حال حاضر از گزینه های مورد توجه صادرکنندگان کشور است که در دو نوع گلخانه ای و باغی برای صادرات می باشد.
ایران به دلیل چهارفصل بودن تقریباً در تمام سال گوجه فرنگی مرغوب را تولید می کند.
اما با توجه به اینکه محصول از کدام قسمت کشور بار زده شود و در کجا تحویل داده شود تعرفه های متفاوتی دارد.از سویی برخی از صادرکنندگان نوع خاصی از بسته بندی را مد نظر دارند که باید با توجه به آن بسته بندی انجام پذیرد.