تولید و پخش بهترین گوجه خشک

اگر پیدا کردن گوجه فرنگی خشک شده سخت است راحت و بدون دردسر میتوانید آنرا در خانه تهیه کرد یک روش ساده خشک کردن آنها در آفتاب است و روش دیگر در فر گوجه فرهنگی را به راحتی خشک کرد. گوجه فرنگی وقتی که خشک می شود مزه اش چندین برابر می شود. حتما تست کنید. گوجه فرنگی خشک باسالاد و در ساندویچ عالی می شود.
منبع: فود آکادمی