قیمت بازار گوجه فرنگی خوشه ای

آیا شما همه بذر هایی که در نهایت از آن گوجه خوشه ای حاصل می شود را می شناسید؟ چگونه می شود گوجه ای به غایت اعلا و درجه یک وارد بازار کرد به گونه ای که قیمت بسیار ارزان داشته باشد؟
هزاران رقم بذر گوجه تولید شده اند که هر یک منجر به تولید قسمی متفاوت از آن خواهد شد و عوامل تولید نیز متنوع هستند و ممکن است این بذر ها برای مناطق گرم و سرد اختصاصی باشند.
لازم به ذکر است که با کاشت برخی از این بذر ها در نهایت خواهیم دید که آن میوه هایش بسیار فراوان است و در خوشه هایی جمع شده اند اما امروزه کسی بدون آگاهی اقدام به خرید بذر شانسی نمی کند!
میوه های گوجه خوشه ای سالم، مرغوب و درجه یک هستند و در واقع انتظار ثمره به غایت اعلا از این بذر ها بیهوده نیست و رقم ازمیر جزوی از آنهاست.
در ایران ما قیمت گوجه فرنگی خوب و متعادل است زیرا تولید و تقاضا با هم خوانایی دارد و قیمت گذاری مناسبی رخ می دهد فلذا برای داشتن داد و ستد پر سود و رسیدن گوجه با قیمت ارزان به دست مصرف کننده حجم عمده ای از آن در تجارتش مطرح می شود که به واسطه نمایندگی ها می باشد.