فروش عمده رب گوجه فرنگی ۳۰۰ گرمی شیشه ای

خوشبختانه با توجه به تولید انواع رب گوجه فرنگی شیشه ای می توان وزن۳۰۰ گرمی آن را هم برای مصارف صادراتی در این مرکز به فروش رساند.
رب گوجه فرنگی شیشه ای را اغلب در وزن ۷۰۰ گرمی، ۱۰۰۰ گرمی تولید می کنند. اما با توجه به بازار سنجی های انجام گرفته برند هایی هم هستند که رب گوجه های ۳۰۰ گرمی را برای فروش عمده و صادراتی تولید می کنند. این نوع رب گوجه ها قطعاً باید رنگ مشتری پسندی داشته باشند تا مشتری مصرف کننده جذب نمایند.